Zápis ze schůze

19.02.2012 17:39

 

Zápis z výroční schůze 1.MPK konané 21. 1. 2012

Schůzi vedla Libuše Valoušková, zúčastnilo se jí 33 členek

1. Schůzi zahájila Alexandra Podolská přáním do nového roku a přivítáním všech účastnic.

2. Libuše Valoušková vyzvala k zamyšlení nad ubývajícím počtem členek klubu – z 64 na 45 za jeden rok!

3. Ekonomické zhodnocení výstavy ve Fulneku a stav pokladny klubu provedla Daniela Švábová:

příjmy:                                 23730,-

výdaje:                                -18599,-

zůstatek z výstavy:                 5131,-

příspěvky členek 2011:            5700,-

zůstatek klubu:                     10831,- Kč

4. Doplnění aktuálních údajů do přihlášek

5. Změna Rady klubu:

v listopadu 2011 požádala o uvolnění z výboru Danuše Březinová

v lednu 2012 požádala o uvolnění z výboru Daniela Švábová

Danuše Březinová odůvodnila stažení své výpovědi a zůstává nadále členkou výboru klubu

Alexandra Podolská – zůstává nadále ve výboru

volba nových členek Rady:

·           Iva Chovancová – evidence členek, výběr příspěvků a pomoc při organizaci výstavy ve Fulneku

·           Jana Dušková – pokladna a účetnictví

·           Alena Blažková – Valašské Meziříčí má nejpočetnější zastoupení, z toho vyplývá nutnost mít zástupce ve výboru

Rada byla jednohlasně odsouhlasena v novém složení: Podolská, Březinová, Chovancová, Dušková, Blažková.

6. Příspěvek zůstává nadále ve výši 100,- Kč na členku. Danuše Březinová navrhla zvýšit příspěvek na 200,- Kč s možností konání workshopů pro členky. Návrh se neujal.

7. Webové stránky – stávající stránky jsou nefunkční a složitě aktualizovatelné. Diskutovala se potřeba webových stránek. Uskuteční se navrhovaná diskuse na Dáma.cz a Jana Dušková založí nové stránky pomocí šablony zdarma – snaha o co nejmenší změnu v adrese webu. Aktualizace stránek se následně ujme Libuše Valoušková.

8. Česká expozice na 18ѐme Carrefour Européen du Patchwork

1.MPK bude mít k dispozici 14 bm v ceně 5000,- Kč – odsouhlaseno zaplacení z pokladny klubu při členství trvajícím minimálně 2 roky

každá skupinka – Val. Meziříčí, Zlín, Bílovec, Ostrava, Tišnov – dodá k výběru minimálně 2 quilty

výběr klasických quiltů pro expozici 12. 4. 2012 v 16:00 h v MŠ Seyfertova, Valašské Meziříčí 

9. Nedokončené klubové práce a swapy – dokončit ve skupinkách dle domluvy

10. Termín nové výstavy ve Fulneku 15. – 17. 6. 2010

pokárání za úklid minulé výstavy – letos se nesmí situace opakovat!

zatím není dořešen prostor pro prodejce - 5 prodejců se nevejde do oratoře

do konce února je nutné zajistit si ubytování:

·         Šárka Blaschkeová, tel. 732 466 604, sarka.bl@seznam.cz – heslo: 1.MPK

·         Městské kulturní centrum Fulnek, Palackého 305, tel. 556 720 594, mkcf@fulnek.cz

soutěž – téma: Scrapová deka – rozměr 130 – 150 cm x 190 -220 cm

výhry:

·           laická porota – návštěvníci – překvapení v lahvi

·           odborná porota: balíčky v hodnotě 700,-Kč x 600,-Kč x 500,-Kč

vstupenky = páska na ruku + vstupenka s razítkem klubu pro hlasování

požádat ostatní patchworkové kluby o zapůjčení exponátů na výstavu

11. šití v penzionu Růžďka v termínu 3. – 5. 2. 2012 nebo 30. 6. – 8. 7. 2012 – závazné přihlášky včetně zálohy přijímá co nejdříve Marta Šuláková, Růžďka 206, tel. 721 112 390, marta.sulakova@seznam.cz

    šití ve Smilovicích – 11. – 13. 5. 2012 - závazné přihlášky příjímá Danuše Březinová

 

 

21. 1. 2012 sepsala Jana Dušková

 

Stručně akce pro rok 2012 :

 • LETOS NEBUDOU Květnové Jarní trhy Domeček Val Mez
 • 30.3.-1.4. Prague patchwork meeting  a   výstava v Dubči
 • 31.3 – 9.4. výstava ve Vizovicích
 • 15. – 17. 6. Výstava  FULNEK 2012
 • 30.6.- 8.7. prázdninové šití v penzionu Dušná Růžďka
 • e-mail marta.sulakova@seznam.cz
 • 24.,25.8. (předpoklad) výstava  Val Mez
 • 8.,9.9.  výstava Tišnov
 • polovina listopadu  výstava  K Trio Ostrava
 • konec  listopadu   vánoční výstava  Zlín (muzeum-zámek)
 • také  vánoční řemeslné trhy  Val Mez