Zápis ze schůze klubu 9. 1. 2016

19.01.2016 00:09

Foto   ZDE

Přítomno : 36 členek

 1. Úvod :

Všechny přítomné přivítala Saša Dobečková, požádala je, aby se zapsaly do prezenční listiny a aby si zkontrolovaly své údaje/adresu, telefon, email/

 1. Zhodnocení akcí konaných v roce 2015 pod hlavičkou spolku:

Iva Chovancová poděkovala všem členkám spolku, které se účastnily na přípravě výstavy ve Fulneku konané ve dnech 12. – 14. 6. 2015. Zvlášť poděkovala Aničce Římanové jako koordinátorce.

Výstavy se zúčastnilo celkem 826 návštěvníků. / 471 dospělých, 324 seniorů a 32 platících dětí/

Úspěch měl také country bál, který byl v sobotu večer součástí výstavy.

Na tuto výstavu jsme loni nechali vyrobit další stojany, jak dřevěné, tak i kovové. Vše je uskladněno u Ivy Chovancové. Valná hromada schválila zaplacení nájmu za uskladnění částkou 300Kč za měsíc.

Koncem června proběhlo společné šití ve Štramberku, kterého se zúčastnilo 12 členek.

Celý rok proběhlo středeční setkávání členek ve Fulneku, kde se členky zapojily do společného  šití poutačů na výstavy. Dohodly jsme se, že budeme setkávání střídat ve Valašském Meziříčí, aby mohly jezdit i děvčata ze Zlínska.

Zúčastnily jsme se Mezinárodní výstavy v Praze. Naše expozice se moc líbila, díky našim klasickým patchworkovým vzorům. Iva Chovancová poděkovala děvčatům za zapůjčené exponáty na tuto výstavu a také členkám, které se této výstavy účastnily a expozici nainstalovaly a celou dobu ji hlídaly.

V roce 2015 jsme se zapojily do několika charitativních akcí:

Milena Michalíková nás  seznámila s pomocí Člověk člověku – Členky našily své výrobky, které se v aukci prodaly za 3.125 Kč a použily se na pomoc pro děti nad 18 let, které jsou v domech na půl cesty. Zbylé výrobky se věnovaly dětskému domovu ve Valašském Meziříčí a použily se jako vánoční dárky pro děti. Poděkovala Radce Skýpalové, Hance Macháňové a Růžence Škařupové, které byly u prodeje těchto výrobků celou dobu. Radka Skýpalová přečetla děkovný dopis z této Charity.

Díky této akci jsme se také jako spolek zviditelnily mezi zastupiteli města Valašské Meziříčí.

Další charitativní akce byla pro Diakonii ve Vsetíně, kde se také prodávaly naše výrobky. Zařizovala ji Boženka Hambálková.

Na výstavě ve Valašském Meziříčí jsme předaly patchworkové polštáře postiženým mužům, kteří se stěhovali do chráněného bydlení.

Další akce pod hlavičkou spolku byly výstava v srpnu ve Valašském Meziříčí, účast na Krajkářských trzích v listopadu a výstava v Chropyni. Jedna z větších výstav byl Quilt Ostrava v listopadu, kde jsme vystavovaly 84 přikrývek. Účast 13. 000 návštěvníků byla velká. I zde pomáhalo hodně členek při instalaci a hlídání prostor výstavy.

 1. Hospodářský výsledek za rok 2015

Alena Vetyšková přečetla zprávu o hospodaření našeho spolku./přiloženo v příloze/

 1. Žádost o grant na výstavu ve Fulneku v roce 2016:

Danuška Březinová seznámila členky s žádostí o příspěvek na naši výstavu na rok 2016 u městského zastupitelstva ve Fulneku. Mohly bychom získat i 10.000Kč. Pověřila členku z Fulneku Jiřinku Matušincovou, která v pondělí předá žádost na městský úřad.

 1. Hlasování o důvěře rady:

Členky jednohlasně schválily radu 5. členek na další rok 2016. Jmenovitě : Březinová Danuše, Dobečková Alexandra, Dušková Jana, Chovancová Iva, Vetyšková Alena

 1. Schválení rady jako statutárního orgánu:

Tato rada byla schválena jednohlasně jako statutární orgán 1. Moravského patchworkového spolku.

 1. Schválení členského příspěvku:

Členky schválily členský příspěvek na rok 2016 na 150Kč na členku.

 1. Plánované akce spolku na rok 2016:
 • Trička pro nové členky, kdo má zájem se zapsal na listinu  a trička se objednají.
 • Společné šití budeme střídat ve Fulneku a ve Valašském Meziříčí. Budeme šít společnou deku na téma šicí motivy. Odevzdáme je do 19.3. Ivě Chovancové. Děvčata dala návrh, že do společné deky zakomponujeme znaky měst, ze kterých pocházíme. Iva ještě podrobnosti pošle emailem všem členkám.
 • Iva Chovancová požádala členky, aby pomohly v květnu při natírání a opravě dřevěných stojanů. Bude se konat 28.5 a 29. 5. 2016 u Ivy doma. /Lubojaty 99/
 • Zájezd do Francie – byly podány dva návrhy, které se ještě upřesní a rozešlou se členkám emailem do 14 dnů. Náš spolek chce uspořádat zájezd do Francie na výstavu patchworku. Návrhy zajistí Danuše Březinová a Daniela Švábová. Termín 15. – 18. 9 2016.
 • Webové stránky bude i nadále provozovat Libuška Valoušková.
 1. Výstava ve Fulneku 17. – 19. 6. 2016:

Soutěž Červeno bílý quilt – Přihlášky zpracuje Jana Dušková. Ceny do soutěže byly schváleny zboží v hodnotě:  1. cena - 3.600Kč  2. cena - 1.200Kč  3. cena - 1.200Kč.

Porota bude pouze návštěvnická.

Minimální rozměr quiltu je 100 x 100 cm, pouze červená a bílá barva. Přihlášky se podají písemnou formou na patchwork.morava@seznam.cz do 17. 4. 2016. Soutěžní quilty je nutné označit na zadní straně jmenovkou na horní straně tunýlkem min. 8 cm. Také je potřeba označit popisem soutěž. Quilty musí být odeslány na sběrné místo nejpozději do 10. 6. a nebo přímo do kostela ve Fulneku 15. 6. ve 14 hodin.

Výstava proběhne opět ve všech prostorách jako loni, ale jelikož si o rotundu zažádaly členky ze Zlína a také Věrka Skočková, tak se budou hledat ještě další prostory pro Věrku Skočkovou na jeji expozici. Oratoř bude mít Iva Chovancová, v muzeu budou pražské arty a kulturní dům bude pro prodejce a workshopy – drátkování, hedvábné šátky, ebru a filcování.

Pojištění výstavy zajistí Jana Dušková.

Plakáty opět zajistí Jana Dušková. Letos jich nebude potřeba tolik, protože se nezúčastníme výstavy v Praze.

Schválení navýšení vstupného na výstavu ve Fulneku. Členky schválily dospělé vstupné na 80 Kč a důchodci, děti od 10 let a studenti 40 Kč.

Prodejci:

Přihlášky se musí podat do 29. 2. 2016 a faktura se uhradí do 30. 4. 2016. Písemnou přihlášku je potřeba zaslat na adresu spolku, vč. Fakturačních údajů.Lze zažádat o stejnou plochu jako loni.Na každý stánek budou přiděleny 4 prodejní pásky.

Navážení zboží bude ve čtvrtek 9 – 18 hodin. Prodej bude ukončen v neděli v 16 hodin. Prosíme o dodržení tohoto času.

Služby bude mít na starost Iva Chovancová. Hlaste se u ní.

Sběr dek:

Ostrava  - Danuše Březinová, Jeremenkova ul, Ostrava -Vítkovice 703 00,

Opava, Pekařská 73, PSČ 74601 – Jitka Musilová,

Valašské Meziříčí Liba Valoušková – Hranická 419, 757 01 Valašské Meziříčí,

nebo MŠ Seifertova 160, Valašské Meziříčí- Alena Vetyšková

Proplatí se dovoz exponátů a svoz stojanů a tyčí do Fulneku.

Reklamu po dobu výstavy zajistí Boženka Hambálková, osloví média a tisk.

Instalace kostela zajistí Lenka Smetanová a Martina Škarpová.

Instalaci pražských artů v muzeu zajistí Saša Dobečková a Anna Navarová.

Jednání se zastupiteli města Fulneku zajistí Danka Březinová a Iva Chovancová. Zajistí povolení k užívání loga města a po ukončení výstavy poděkování a zkontrolují prostory, zda je vše v pořádku.

Všechny členky prosíme o rozesílání plakátků a informací o výstavě. Také vás prosíme o pomoc při instalaci  kostela a o služby v něm.

Prodej drobných výrobků bude pouze členkám spolku.

Pokusíme se letos opět zorganizovat sobotní country bál.

Výstava ve Valašském Meziříčí bude 26. 8. a 27. 8. 2016

 1. Závěr:

Valná hromada schválila radu jako statutární orgán.

Schválila členský příspěvek na 150Kč.

Schválila zvýšení vstupného na výstavě ve Fulneku na 80Kč  a 40Kč.

Schválila zaplacení nájmu za uskladnění stojanů 300Kč za měsíc.

 

 

 

                                                                    Zapsala  ve Fulneku 9. 1. 2016  Alena Vetyšková