Zápis ze schůze 1. MPS konané 17. 1. 2015

21.03.2015 00:59

PŘÍTOMNO: 44 ČLENEK

 

  1. Úvod – Všechny členky přivítala Iva Chovancová, poděkovala za aktivity v loňském roce.
  2. Zhodnocení loňského roku

Fulnek -Martině Škarpové poděkovala Iva za koordinaci při výstavě ve Fulneku, také všem pořadatelkám a členkám, které pomáhaly tuto výstavu připravit.

Výstava byla úspěšná, měli jsme 902 návštěvníků, 504 vstupenek po 50,- Kč, 393 vstupenek po 25,- Kč, 8 vstupenek po 5,- Kč

Středeční setkání - Začali jsme pořádat středeční klubová setkání ve Fulneku , šijeme  4 poutače pro vstupy na výstavy…

Štramberk - Další akcí byl společný víkend ve Štramberku, kterého se zúčastnilo 16 členek. Šití se líbilo a chtěly bychom ji v tomto roce zopakovat.

Praha - Také jsme prezentovali náš klub, na mezinárodní výstavě v Praze. Náš stánek měl velký  ohlas , i díky našim klasickým quiltům a foto knize s fotografiemi našich akcí, kterou vytvořila Libuše Valoušková.

Hlášené akce ve spolupráci klubu – Pořádali jsme výstavu ve Valašském Meziříčí ve spolupráci s městem, dále jsme se zúčastnili Krajkářských trhů ve Val. Meziříčí a o výstavě v Hulíně nás seznámila Liba Valoušková. Poděkovala za zapůjčení velkého množství dek, také proto byla výstava úspěšná.

Workshop v zámku Lešná - Zde několik členek předvádělo ruční patchwork.

Zapojili jsme se do charitativních akcí. O akci Člověk člověku hovořila Milena Michalíková. Na pomoc dětem do 18 let jsme prodejem našich výrobků přispěli 3.000Kč.

Přispěli jsme svými výrobky i Diakonii Vsetín jako příspěvek na nové přístroje.

  1. Změna stanov - Stanovy našeho spolku jsou opraveny, zaslány na Krajský soud v Ostravě, kolek, ověřený podpis a opětovné zaslání, vše zařídila Jana Dušková.

Jana Dušková nás seznámila s hospodařením za rok 2014.

  1. Hospodaření za rok 2014

počáteční stav pokladny                                                                                    2117,00

počáteční stav účtu41984,98

finance celkem začátkem roku 2014                                                          44101,98

 

       Příjmy:

       příspěvky v roce 2014                                                                                          9900,00

       příjmy z pronájmu prodejních míst na výstavě                                       33988,00

poplatek ve výši 10% z prodeje výrobků členek                                        605,00

vstupné na výstavu35065,00

příjmy celkem 2014                                                                                          79558,00

 

        Výdaje:

záloha na výrobu dřevěných stojanů                                                           5000,00

       záloha na výrobu kovových stojanů                                                            10406,00

       výroba kovových stojek                                                                                     7903,00

       náklady na výstavu                                                                                             28834,00

              doména www.patchwork-morava.cz                                                              854,20

       platba menu pro pořadatelskou službu na výstavě                                 5846,00

poštovné                                                                                                                 2868,00

kolek a ověření podpisu                                                                                    1030,00

pronájem společenské místnosti na Kateřině                                          3500,00

       doplatek za 8.PPM                                                                                                  907,50

ubytování členek na 8.PPM                                                                             2608,00

fotokniha                                                                                                                   838,00

proplacení cestovného I.Chovancové za 8.PPM                                      4666,00

poplatek za 9.PPM15088,70

výdaje celkem 2014                                                                                          90349,40

 

zůstatek na účtu ke konci roku 2014                                                          31078,58

zůstatek v pokladně ke konci roku 20142232,00

zůstatek                                                                                                                 33310,58

 

vypočítaný zůstatek celkem 2014                                                               33310,58

 

 

  1. Stojany – Pro potřeby na naše výstavy necháme vyrobit nové stojany. 20ks železných, které již nebudou mít uchycení na klíče a 7 ks dřevěných velkých stojanů.
  2. Návrh na ukončení přijímání nových členek z důvodu velkého počtu při hlasování neprošel. V loňském roce bylo 72 členek, 4 členky byly vyloučeny: Petřeková, Vymětalová, Měsícová, Nientzel. Nyní máme 68 členek. Hlásí se 2 nové členky: Kudělová a Komárová, obě aktivní. Členky je přijaly do našeho spolku jednohlasně.
  3.  Schválení výše členského příspěvku  - Členky odhlasovaly výši příspěvku 150,- Kč pro rok 2015.
  4.  Hlasování o důvěře rady – Pověřena sčítání hlasů byla Martina Škarpová. Hlasování dopadlo takto: Březinová Danuše – 43 hlasů, Chovancová Iva – 43 hlasů, Dušková Jana – 42 hlasů, Dobečková Saša – 42 – hlasů, Blažková Alena – 40 hlasů. Rada byla schválena pro další rok.
  5.  Plánované aktivity na rok 2015 - S plánovanými akcemi na tento rok nás seznámila Danuše Březinová.

-  Fulnecké středy – Dále budeme pokračovat v měsíčních středečních setkáváních ve Fulneku a to 11.2, 11.3, 8.4, 13. 5. 2015

- Štramberk – Ve dnech 19 - 21.6. 2015 budeme pořádat společné šití. Kdo bude mít zájem, tak se přihlásí na klubových stránkách.

- Praha   Ve dnech 10. – 12. 4. 2015 se uskuteční Mezinárodní výstava v Praze. Byly vybrány 4 členky: Iva Chovancová, Anna Římanová, Markéta Pavlíková a Hana Svačinová, které se postarají o instalaci a  úklid našeho stánku. Během výstavy zajistí dozor po 2. Máme zajištěnu plochu 20m.Článek do Newsletteru do konce ledna zajistí Liba Valoušková a také se postará o novou fotoknihu. Cedulky nám přeloží do angličtiny Milena Michalíková.

  Seznam quiltů pro 9.PPM

Jméno autorky

Název quiltu

Šířka v cm

Délka v cm

Webové stránky

Kratochvílová Mirka

Dahlia

210

210

 

Sehnoutková Viera

Babiččina zahrádka

220

220

 

Svačinová Hana

Houpací kůň

127

165

 

Dušková Jana

Pro moji sestru

142

203

www.patchworkjana.cz

Blažková Alena

Jaro

222

218

 

Březinová Danuše

Japonská zahrada

208

208

 

Gabrielová Vlaďka

Podzim

153

202

 

Rosová Dana

Zahrada

215

219

 

Pavlíková Markéta

Moravský skanzen

140

183

 

Chovancová Iva

Anděl na zahrádce

91

102

 

Společná práce členek

Poutač červeno šedý

130

230

www.patchwork-morava.cz

Společná práce členek

Poutač zeleno žlutý

130

230

www.patchwork-morava.cz

Vavřínková Anna

Love me tender

136

136

 

Irena Řezníčková

Sruby

 

 

 

 

Náhradníci:

Jméno autorky

Název quiltu

Šířka v cm

Délka v cm

Webové stránky

Kratochvílová Mirka

X blok

152

195

 

Rosová Dana

Nebe plné hvězd

249

217

 

 

Fulnek 2015– Ve dnech 12. – 14. 6. 2015 bude probíhat výstava ve Fulneku. Danuše Březinová nás informovala o přípravě této výstavy.

Byly schváleny 3 odběrní místa pro deky a výplatní listina pro členky odběrních míst. Jsou to tato odběrní místa:

Danuše Březinová, Lidická 26/ 172, Ostrava -Vítkovice 703 00

Iva Chovancová, Lubojaty 99, Bílovec 5, 742 92

Liba Valoušková, Hranická 419, Valašské Meziříčí 757 01

 

Náklady spojené s cestovným budou poskytovány dle následujícího vzorce:

Náklady spojené s cestovným = počet ujetých km x (průměrná spotřeba PHM  x cena za PHM)

kdy:

- počet ujetých km předloží členka klubu

- průměrná spotřeba PHM - bude vypočtena dle TP vozidla (doložit kopii velkého TP), přepočtena na 1 km

- cena PHM dle následující tabulky, přepočtená na 1 km
průměrné ceny platné od 1.1.2015 (Kč/litr):

benzin 95 oktanů 35,90

benzin 98 oktanů 38,30

nafta motorová 36,10

Propagace výstavy – media, rozesílání plakáty, infocentra, kluby, časopisy, televize, zajistí Danuše Březinová

Facebook zajistí Zuzka Horáková

Vytištění¨plakátů  a pojistku výstavy zajistí Jana Dušková. Je potřeba více malých plakátků.

Jednání se zastupiteli města, KD a muzea, zajištění všech povolení jako je logo města, reklama, po ukončení poděkování, kontrola zda je všechno v pořádku zajistí Iva Chovancová a Danuše Březinová.

Opravu plošné reklamy na mostě zajistí Saša Dobečková.

Polepení šipek po městě zajistí Jitka Musilová.

Podmínky pro prodejce na výstavě patchworku ve Fulneku  12. - 14. 6. 2015

Máte-li zájem mít na letošní výstavě vlastní prodejní stánek, je nutné do 14.2.2015 zaslat na e-mail patchwork.morava@seznam.cz písemnou žádost o prodejní místo včetně fakturačních údajů (lze žádat pouze o stejnou plochu, jako jste měli v minulém roce, jelikož na ploše není více místa a sál nelze nafouknout - s další prodejkyní Jitkou Musilovou jsem se dohodla na místo v předsálí). Obratem Vám pošlu fakturu se splatností do 27.2.2015 (peníze v tento den musí být již na účtu). Pokud nebude některé místo do tohoto termínu zaplaceno, bude nabídnuto přednostně Jitce Musilové a následně těm, kdo měly loni menší plochu než 20 m 2 (Iva Chovancová a Daniela Švábová). Na každý stánek budou přiděleny max. 4 pásky na ruku pro prodejce. Opět bude v letošním roce možnost zakoupení poledních menu pro prodejce. Prodej v neděli 14.6. bude ukončen v 16:00, dodržte prosím tento čas a nebalte svoje stánky dříve.

Navážení zboží a příprava stánků bude možná:

středa 10.6. 15:00 - 19:00

čtvrtek 11.6. 9:00 - 18:00

po tuto dobu bude k dispozici výtah - příjezd ze dvora (v jiném čase pouze po vlastní dohodě s MKCF)

 

Kaple – V letošním roce požádala o vyzdobení kaple Danuše Březinová. Členky její požadavek schválily.

Muzeum – Pražské arty nainstaluje Saša Dobečková a Anna Navarová

Oratoř – Pokusíme se zajistit vystavovatelky s Polska.

Kostel – Instalaci má na starost Alena Blažková,Lenka Smetanová a Zuzka Horáková. Kdo může tak přijede ve středu a ve čtvrtek instalovat do kostela. Do středy 10 .6. musí být deky v kostele. Seznam dek udělat 3x.

 Pořadatelské služby - pro výstavu je opět nutné zajistit pořadatelskou službu, členky se nahlásí Ivě Chovancové. Za poutače bude zodpovídat služba u vchodu. Koordinátor bude Anna Římanová.

 Soutěž ve Fulneku má na starost Jana Dušková a Zuzka Horáková. Bude probíhat na téma Snubní (svatební) prsteny ve dvou kategoriích (výrobky nemusí být nové):

1.kategorie DROBNOSTI (ubrusy, kabelky, prostírky, polštáře aj.)

2. kategorie PŘIKRÝVKY (s podmínkou minimálního rozměru 100 x 120 cm)

Obě kategorie bude hodnotit pouze odborná komise (5-člennou odbornou nestrannou komisi  ), ceny pro obě kategorie budou v hodnotách 1800,- Kč, 1200,- Kč a 600,- Kč - opět budou vybrány od prodejců na výstavě. Soutěž bude umístěna v kostele v zadní části.

Přihlášky budou opět probíhat písemnou formou na e-mail patchwork.morava@seznam.cz a musí být doručeny nejpozději 15. 4. 2015. Soutěžní quilty a drobnosti je nutné označit zřetelně popisem "soutěž" na obale, ve kterém budou dodány Poštou zasílejte své exponáty na adresy odběrných míst nebo po domluvě dovezte přímo do Fulneku - musí být na místě v kostele nejpozději ve středu 10. 6. 2015 ve 14:00..

Plán dalších akcí v tomto roce: Valašské Meziříčí – srpen, Chropyně – Hanácké slavnosti – květen, Hulín – listopad. Je nutné poslat žádost o akci na emailovou adresu klubu.

Diskuze: V diskuzi padl návrh na zájezd do Francie. Předběžnou kalkulaci  ceny zájezdu zjistí Daniela Švábová.

Prosíme všechny, kteří zajišťují věci kolem výstavy, aby průběžně informovali, co je zajištěno.

Zápis provedla:  Alena Blažková