Zápis z výročního setkání 1. MPK 19. 1. 2013

30.01.2013 22:08

 

Zápis z výročního setkání 1.MPK konaného 19. 1. 2013

Setkání se zúčastnilo 41 členek. Setkání vedla Alexandra Dobečková.

  1. Dana Březinová zahájila schůzi klubu, informovala o schůzích výboru ( v dubnu, říjnu a v listopadu 2012 )

a zhodnotila akce minulého roku 2012.

Poděkovala členkám za veškeré aktivity (přípravu dek do Francie, šití polštářků pro děti z DD

ve Fulneku, samotnou výstavu ve Fulneku, účast na řemeslných trzích ve Valašském Meziříčí).

 

  1. Iva Chovancová seznámila přítomné s aktuálním počtem členek klubu – 68. Rozdala nové průkazky.

Dotazovala se po 5 členkách, které opomněly zaplatit loňský příspěvek. Příspěvky je možné nově platit také na bankovní účet vedený u Fio banky 2800269410/2010. Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno!

 

  1. Jana Dušková přečetla pohyb na účtu 1.MPK a stav pokladny klubu :

Zůstatek z hospodaření 2011:             10 873,-Kč

Příjmy:

příspěvky v roce 2012                                                                6300,-

příjmy ze sponzorských smluv                                               3000,-

vstupné na výstavu                                                                  35350,-

poplatek za vytavení quiltu ve Francii - nečlenka             600,-

úroky na účtu                                                                                 10,98

příjmy celkem 2012                                                              45260,98

 

Výdaje:

pronájem prostor Klubu důchodců                                        400,-

náklady na výstavu                                                                   17826,-

doména www.patchwork-morava.cz                                   264,-

vyplacení odměn za pořadatelskou službu                     14000,-

poštovné                                                                                          743,-

poplatek za výstavné ve Francii                                             6000,-

výdaje celkem 2012                                                                 39233,-

 

zůstatek na účtu ke konci roku 2012                              16010,98

zůstatek v pokladně ke konci roku 2012                               890,-

zůstatek celkem                                                               16900,98 Kč

 

  1. Dotaz D Švábové o podmínkách vyplácení odměn za pořadatelskou službu ve Fulneku byl zodpovězen takto :

      Rada po propočítání finančních prostředků rozhodla, kolik peněz rozdělí za pořadatelskou službu a že vyplaceny budou pouze členky 1.MPK, které mají zaplacené členské příspěvky.

 

  1. Danuše Březinová navrhla zvýšení členského příspěvku na 150,- Kč a pro příště nevyplácet odměny              na výstavě. Svůj návrh zdůvodnila nákupem nových stojanů na výstavy, které by bylo možno také zapůjčovat členkám.

      Hlasováním byl tento návrh odsouhlasen, pouze 4 členky se zdržely hlasování.

 

  1. Další návrh přednesla také Danuše Březinová. Navrhla rozšířit výstavu ve Fulneku o další prostory v sále Městského kulturního střediska, které by mohly sloužit k obohacení výstavních prostor i k rozšíření míst prodejců a ke konání workshopů.

      Hlasováním byl návrh přijat, pouze 2 členky se zřekly hlasování.

 

  1. Dana Březinová oznámila všem termín výstavy ve Fulneku  14. – 16. 6. 2013.

      V loňském roce se osvědčily vstupenky = páska na ruku + vstupenka s razítkem klubu pro hlasování. Odpověď na dotaz týkající se prodeje drobných výrobků členek – tento si každá zajistí sama v rámci výstavy.

 

  1. Součástí výstavy bude opět soutěž o nejhezčí quilt. Většina přítomných odsouhlasila soutěžní téma: „Deka s hvězdami “ – bez udání velikosti.

 

  1.  Jako každým rokem i letos se budeme podílet na charitativní činnosti. V plánu je šití polštářků pro děti z DD ve Valašském Meziříčí – s termínem budou všichni obeznámeni

 

 

19. 1. 2013 sepsala Liba Valoušková