Vyhlášení soutěže pro výstavu FULNEK 2017 (2. – 4. červen 2017 ) Téma soutěže : : „Aplikace strojová nebo ruční“

23.03.2017 23:30

Podmínky:

-Soutěž  je dostupná pro širokou veřejnost

-Minimální rozměr quiltu 100 x 100 cm

- Aplikace musí zabírat minimálně 1/3 quiltu

-Jedna soutěžící může přihlásit 1 quilt

-Soutěžící je povinna zaslat přihlášku do pondělí  15.5.2017 a dodat soutěžní quilt Exponáty musí být

  na místě ( to je v kostele sv Josefa ve Fulneku) nejpozději ve středu  31.5.2017 do 14:00 hodin

- Členka, která bude mít na starosti soutěž, bude zodpovídat za dodržování pravidel

  a případně quilty ze soutěže vyřadí. (Rozměry budou přeměřovány.)

- Hodnotit  budou  návštěvníci

- Ceny: 1. místo 3600,- Kč, 2. místo 2400,- Kč, 3. místo 1200,- Kč

Přihláška quiltu do soutěže FULNEK 2017

Přihlášku zkopírujte, vyplňte a zašlete do 15.5. 2017 na e-mail :     patchwork.morava@seznam.cz

 

 

Přihlašuji se do soutěže pro výstavu Fulnek 2017

A splňuji podmínky pro soutěž, které jsou uvedené na www.patchwork-morava.cz

Jméno a příjmení:

Adresa:

Kontakty – mobil :                                    E-mail :

Název guiltu:

Rozměr guiltu (šířka x délka v cm):

Souhlasím s podmínkami soutěže uvedenými na stránkách klubu. S vědomím, že výhru nelze vyplatit v hotovosti.

 

Datum:

Podpis:

 

Soutěž na téma

„ Aplikace“  potrvá do neděle

4. 6. 2017 do 12 hod

Vyhlášení výsledků bude ve 14.00 hod.

V kostele Sv. Josefa