Vaše drobné dary z Fulneku pro nadaci Člověk člověku

16.12.2014 00:12

napomohou nemocným. Při prodejní výstavě bylo za výrobky  utrženo 2.450,- Kč. Tato částka bude přidána na nákup zdravotních pomůcek pro postiženého chlapce Vaška ( s fatálními následky po otravě plynem).

Zbývající  neprodané výrobky ponecháváme nadaci  na akce v roku 2015.