POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2014

02.01.2014 18:09

Zveme Vás na výroční členskou schůzi 1.MPK klubu. Tentokrát se bude konat ve
Středisku volného času DOMEČEK ve Valašském Meziříčí.  Sejdeme se v sobotu
18.ledna2014 v9hodin.


Program schůze:
1-zhodnocení roku 2013
2-práce klubu v roce 2014 uvítáme vaše názory a podněty
3-členské příspěvky
-průkazky sebou pro nalepení známky!

Účast nutná ! Především prosím, aby se zde dostavili všichni případní
prodejci na výstavách klubu!


Adresa: středisko volného času DOMEČEK , ulice Zdeňka Fibicha 287, Valašské
Meziříčí.

DODATEK   :       Rozhodli jsme se
zaplatit galerii pro prezentaci našeho klubu na Mezinárodní výstavě v Praze,
konající se začátkem dubna 2014. Je to z peněz klubu, které bylo nutné do
konce roku utratit.  Pro tuto výstavu potřebujeme vybrat skvostné deky s
vaší tvorby. Proto prosím, pilně šijte a přivezte přímo na schůzi. Právě tam
provedeme výběr, které deky budou klub prezentovat.

                                               Za vedení klubu Iva Chovancová